Туры па Еўропе

Знайдзі сваё падарожжа тут

Беларускія мясціны Вільны

185 BYN

Вильнюс—столица Литовской Республики, некогда столица огромного государства, которое простиралась на територии Беларуси, Литвы и Украины. Вильнюс, был центром белорусской культуры, белорусской мысли. Многие культурные и военно-политические деятели Беларуси были так или иначе связаны с этим городом. Мы предлагаем Вам посетить эти места, а так же прекрасно отдохнуть в современной европейской столице! Вільня—сталіца Літоўскай Рэспублікі, некалі сталіца вялікай дзяржавы, якая распасціралася на тэрыторыі Беларусі, Літвы і Украіны. Вільня была цэнтрам беларускай культуры, беларускай мыслі. Шмат культурных і ваенна-палітычных дзеячаў Беларусі былі так ці інакш звязаны з гэтым горадам. Мы прапануем Вам наведаць гэтыя мясціны, а таксама выдатна адпачыць у сучаснай еўрапейскай сталіцы!